Sienų ir pertvarų mūrijimas

Sienų mūrijimas

Prieš pradedant mūryti sieną reikia paruošti nuobliuotą lentą, ant kurios pažymėti blokų aukščio ir ilgio modulius dėl tolimesnės kontrolės. Lentos ilgis turi atitikti būsimos sienos aukštį.
• Patikrinti mūro pamato lygumą. Jeigu pamatas arba perdengimo konstrukcija nelygūs, juos reikia išlyginti skiediniu.
• Ant mūrijimui paruošto paviršiaus uždėti izoliacijos juostą, 150 mm platesnę, negu sienos storis.
• Mūryti reikia esant temperatūrai nuo +5 oC iki +30 oC, prie žemesnės kaip 5 oC temperatūros draudžiama. Mūrijant žiemą, skiediniai turi būti su priedais prieš užšalimą. Be to, skiediniai parenkami tvirtesni.
• Užbaigus darbą, mūrą reikia apsaugoti nuo peršalimo ir įmirkimo, uždengiant apklotais ar plokštėmis. Statybos metu sunku išvengti kritulių arba saulės kaitros, todėl blokus tenka pridengti arba juos sudrėkinti. Blokuose esančios tuštumos (kiaurymės) ir nestoros sienelės ne tik neįgeria daug drėgmės, bet ir žymiai greičiau išdžiūsta.
• Blokai neturi būti apšalę, apdulkėję, riebaluoti ar kitaip užteršti.
• Pirmiausia blokus kloti ant skiediniu padengtų kampų, išlyginti horizontaliai ir vertikaliai, teisingai juos orientuoti pagal įlaidų išdėstymą. Per sienos ilgį susidariusiam tarpui užpildyti reikia panaudoti pusinius blokus, kuriuos privaloma turėti komplektuojant medžiagas. Jeigu jų nėra, tuomet reikia pjaustyti diskiniais arba grandininiais pjūklais. Atsiradus mažam plyšiui, jį reikia užpildyti termoizoliaciniu skiediniu, kad nesusidarytų šalčio tiltelis per mūrą. Kapoti blokus nepatartina.
• Sienų kampų išorinėje pusėje blokus sujungti įtempta statybine virve ir toliau kloti pagal virvę ant šviežio skiedinio, gerai suduriant tarpusavyje. Blokai sukimba įlaidomis be skiedinio. Horizontalios siūlės skiedinio sluoksnis klojamas per visą sienos storį, be pertrūkių. Pagal susitarimą su statybos specialistu galima daryti pertraukiamą sluoksnio padengimą, sutaupant skiedinį ir pagerinant mūro šilumos izoliacines savybes. Taip padengti galima būtų ten, kur statinis mūro paskaičiavimas leidžia tai daryti. Geriausia naudoti termoizoliacinius skiedinius, kurie turi geras šilumines savybes ir pakankamai atsparūs gniuždymui.
• Blokų eilę išlyginti guminiu plaktuku per visą ilgį. Nutekėjusį skiedinį nuimti statybine mente. Tam, kad sumažėtų lietaus vandens skverbimasis į sienas, reikia naudoti kokybiškus skiedinius. Skiedinio užpildai turi būti ne stambesni kaip 2 mm. Siūlės tarp blokų nuo fasado pusės turi būti sutankinamos (iki 20 mm gylio).
• Vertikalus plyšys tarp blokų skiediniu nedengiamas. Blokai sujungiami įlaidomis, išvengiant šalčio tiltų.
• Mūrijant trisluoksnę sieną, oro tarpą tarp termoizoliacinės medžiagos ir apdailinio mūro būtina išlaikyti pastovų, ne mažesnį kaip 40 mm. Sienos paviršiai oro tarpe turi būti lygūs. Išlindusį iš siūlių skiedinį reikia pašalinti, nes lietaus vanduo skiedinio tilteliais gali patekti į šilumos izoliaciją. Sienų sluoksniams tarpusavyje sujungti naudoti nuo korozijos apsaugotus metalinius ryšius arba stikloplasčius.
• Mūrijamas skiedinys turi būti tokios konsistencijos, kad nenutekėtų į blokų kiaurymes. Prieš dengiant kitą skiedinio sluoksnį ant mūro reikia sudrėkinti anksčiau paklotų blokų viršutinę dalį, jeigu jie labai perdžiūvę vasaros karščių metu, tenka sudrėkinti visus blokus, esančius pakete.
• Blokų sluoksnius mūryti taip, kad vertikalūs plyšiai šachmatų tvarka persidengtų, ne mažiau kaip 95 mm.
• Mūrijant nuolatos tikrinti, ar teisingai įtempta statybinė virvė. Mūro vertikalumą kontroliuoti gulsčiuku, o sluoksnių aukštį – iš anksto paruošta lenta.
• Blokų mūras mūrijamas pagal 250 mm aukščio modulį, kurį sąlygoja bloko aukštis 238 mm su siūlės tarpo storiu 12 mm. 1 m aukščio sienai reikia sumūryti 4 sluoksnius. Jeigu patalpos aukštis (iki perdengimo) nesutampa su moduliu, tuomet atsiranda mažesnis ar didesnis tarpas, kurį reikia užpildyti plytų eile, pjaustytais blokais arba užbetonuojant perdangos konstrukcijos uždėjimo vietas.

Pertvarų mūrijimas
Prieš pradedant mūryti pertvarą, reikia:

• Patikrinti pamato lygumą ir uždėti izoliacinę juostą, ją gerokai užleidžiant į šonus.
• Atskirų pertvaros sluoksnių aukštį suderinti su nešančio mūro sluoksniu.
• Prijungiant pertvarą prie nešančios sienos, bloko šoną padengti skiediniu ir priglausti prie sienos. Toliau kiekvienam sekančiam sluoksniui reikia armuoti pertvaros prijungimo vietą prie sienos plokščiu plieniniu ankeriu. Galima ankerį sulenkti stačiu kampu ir įspausti į apatinį pertvaros plyšį, o vertikalią ankerio dalį prisukti varžtu prie prijungiamos sienos. Ankerius galimas iš anksto įtvirtinti nešančios sienos mūrijimo metu, įstatant juos plyšiuose, kur bus prijungiamos pertvaros.
• Tarpas tarp perdangos ir paskutiniojo pertvaros sluoksnio užpildomas skiediniu. Jeigu pertvara yra po perdanga, ilgesne negu 3,5 m, tai tarpas užpildomas susispaudžiančia medžiaga, įvertinant perdangos galimą įlinkį.
• Kitos pertvarų mūrijimo sąlygos yra panašios kaip mūrijant sienas.